Kategoria: Fundamenty i piwnice

Drenaż wewnętrzny

Podtapiane, mokre piwnice w budynkach istniejących, przeznaczonych do remontu, lub modernizacji, bądź w nowo wznoszonych, gdzie zjawisko to występuje jako wada lub usterka, są…
Drenaż w budownictwie

Często w praktyce inżynierskiej spotykam się z niepoprawnym stosowaniem czy tego rodzaju wykonaniem drenażu. Przez wielu drenaż jest przeceniany, przez innych niedoceniany, ale jest…