Izolacja termiczna i ochrona ścian piwnic

Fundamenty - Izolacja termiczna i ochrona ścian piwnic

Istotnym problemem na którym koncentruje się obecnie uwaga wielu inwestorów jest:
? pozyskiwanie dodatkowej przestrzeni użytkowej poprzez zagospodarowywanie piwnic i poddaszy istniejących budynków,
? planowanie już w fazie projektowej perspektywicznych funkcji tych pomieszczeń w nowo wznoszonych budynkach.
Dobór odpowiedniego systemu hydro- i termoizolacji zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku staje się sprawą pierwszoplanową.

Szacuje się, iż około 20% strat ciepła, w skali całego budynku, przypada na przegrody piwnic stykające się z gruntem. Strat tych można uniknąć wtedy gdy ściany piwnic są prawidłowo zaizolowane pod względem termicznym. Jednocześnie dla zapewnienia trwałości budynku, konieczne jest prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian.

Fundamenty - Izolacja termiczna i ochrona ścian piwnic

Szkody związane z zawilgoceniem ścian piwnic powstają z reguły w wyniku mechanicznego uszkodzenia niezabezpieczonej izolacji przeciwwodnej, które może być spowodowane nieuważnym manipulowaniem narzędziami i urządzeniami budowlanymi w czasie obsypywania żwirem i zagęszczania zasypki. Poprzez te uszkodzenia może nastąpić wnikanie wilgoci w ścianę. Późniejsze naprawy szkód, powstałych w taki sposób, są nie tylko czasochłonne (wymagają dużych nakładów pracy związanych z odkopywaniem ścian piwnic) ale również bardzo kosztowne.

Izolacja ścian piwnic od zewnątrz
Wszystkich tych zagrożeń można uniknąć, dobierając już w fazie projektowania odpowiedni materiał izolacji termicznej oraz odpowiedni system ocieplenia i hydroizolacji. Systemem gwarantującym bezawaryjną eksploatację jest metoda ocieplania ścian piwnic od zewnątrz ? izolacja termiczna umieszczana jest od zewnętrznej strony izolacji przeciwwodnej, w taki sposób iż nie tylko zabezpiecza przegrodę przed stratami ciepła ale również chroni izolację przeciwwodną przed uszkodzeniami mechanicznymi. Umieszczenie izolacji termicznej ścian piwnic od zewnątrz, na etapie wznoszenia budynku, daje więcej korzyści, również z punktu widzenia fizyki budowli, niż wykonywanie izolacji w późniejszym okresie ? od wewnątrz. Jeżeli izolacja umieszczona od wewnątrz, nie jest prawidłowo zaprojektowana i wykonana, może nastąpić kondensacja pary wodnej w obrębie ściany, a w następstwie może pojawić się pleśń, mająca zdecydowanie niekorzystny wpływ na zdrowie mieszkańców. W przypadku umieszczenia izolacji termicznej od strony zewnętrznej ryzyko kondensacji pary wodnej w ścianie zostaje wyeliminowane gdyż izolacja przeciwwodna usytuowana jest ?po ciepłej? stronie konstrukcji ściany.

Fundamenty - Izolacja termiczna i ochrona ścian piwnic

Z uwagi na fakt, iż materiały służące do izolacji termicznej ścian piwnic od zewnątrz, są narażone na bezpośredni kontakt z wilgocią gruntową i poddane parciu gruntu, stawia się im bardzo wysokie wymagania.

Płyty z niebieskiej ekstrudowanej pianki polistyrenowej
Do izolacji termicznej ścian piwnic od strony zewnętrznej firma The Dow Chemical Company oferuje płyty z niebieskiej ekstrudowanej pianki polistyrenowej, charakteryzujące się następującymi właściwościami:
? doskonałymi, niezmiennymi w czasie eksploatacji parametrami izolacyjności termicznej;
? odpornością na działanie wilgoci,
? odpornością na działanie cykli zamrażania i roszenia,
? odpornością na korozję biologiczną,
? wysoką wytrzymałością mechaniczną.

 

Fundamenty - Izolacja termiczna i ochrona ścian piwnic

Instalacja i zalety stosowania
Niebieskie płyty są przyklejane punktowo masą bitumiczną lub klejem wolnym od rozpuszczalników, bezpośrednio do izolacji przeciwwodnej ułożonej na zewnętrznej stronie ściany piwnicy. W trakcie jednej operacji roboczej wykonana zostaje jednocześnie izolacja termiczna i warstwa zabezpieczająca izolację przeciwwodną przed uszkodzeniami. Następnie wykop może zostać zasypany bez potrzeby stosowania dodatkowej osłony mechanicznej.
Główne zalety stosowania niebieskich płyt izolacji termicznej firmy Dow to:
? znacząca redukcja strat ciepła i wydatków na ogrzewanie,
? ochrona izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi w fazie instalacji,
? zabezpieczenie ścian piwnic przed ryzykiem kondensacji pary wodnej,
? łatwa ?obróbka? i szybka instalacja,
? możliwość instalacji płyt nawet w warunkach występowania wody gruntowej,
? wydłużenie okresu bezawaryjnej eksploatacji budynku.
Do obszaru piwnic firma Dow oferuje dwa rozwiązania:
? Roofmate SL ? płyty pełniące rolę ocieplenia i ochrony izolacji przeciwwodnej,
? Perimate DI ? płyty, które poza funkcją ocieplenia pełnią również funkcję drenażu.
Na swej zewnętrznej stronie mają one wyfrezowane rowki drenażowe zapewniające szybki odpływ wody opadowej do systemu drenażu opaskowego a przyklejona do nich warstwa geowłókniny chroni rowki przed zaszlamowaniem. Zastosowanie tych płyt eliminuje potrzebę wykonania dodatkowej pionowej warstwy drenującej, co istotnie obniża koszty, zarówno materiałowe jak i robocizny.

 

Fundamenty - Izolacja termiczna i ochrona ścian piwnic

Izolacja strefy cokołowej
Decydując się na ocieplenie ścian piwnic niebieskimi płytami z ekstrudowanej pianki polistyrenowej warto również pomyśleć o tym, aby zaizolować ?na niebiesko? także strefę cokołową. Ta część budynku jest bowiem szczególnie zagrożona przez wilgoć gruntową i wodę opadową oraz narażona jest na uszkodzenia mechaniczne. Zalecanym rozwiązaniem jest obłożenie cokołów płytami ocieplającymi Styrofoam IB charakteryzującymi się odpornością na działanie wilgoci i wysoką wytrzymałością mechaniczną. Mają one szorstką powierzchnię, która stanowi doskonałe podłoże dla dostępnych w handlu systemów tynkowania.
Przy wykorzystaniu płyt Roofmate SL, Perimate DI oraz Styrofoam IB ściany piwnic oraz cokoły mogą zostać efektywnie, szybko i trwale zabezpieczone.
Roofmate, Perimate, Styrofoam ? Znak towarowy The Dow Chemical Company

WARSTWY ? DACHY i ŚCIANY numer 4?98

Udostępnij ten wpis

Post Comment