Mocne DUO

Uszczelnienie piwnicy, warstwy ochronne oraz drenaż wykonany wedle norm DIN 18195 oraz DIN 4095 to rozwiązanie idealne, które jednak dla niejednego architekta czy też wykonawcy stanowić może problem nie do rozgryzienia. Problem nie wystąpi przy zastosowaniu rozwiązania zwanego “Mocne DUO”, czyli specjalistycznej folii profilowanej Delta-Terraxx lub Delta-Geo-Drain Quattro. Pierwsza z nich to specjalistyczny produkt do zastosowania na izolacjach perymetrycznych oraz na odpornych na nacisk podłożach. Nowoczesna, czterowarstwowa folia drenażowo-ochronna Delta-Geo-Drain Quattro to z kolei gwarancja podwyższonego poziomu bezpieczeństwa izolacji elastycznych. Niezależnie od tego jakiego typu uszczelnienie zastosujemy, zadanie wykonamy przy użyciu jednego z produktów firmy Dörken GmbH & Co. KG.

Fundamenty - Mocne DUO

Delta Terrax jako system drenażu poziomego, wykorzystanie w dachach zielonych oraz drenażu płyt garażowych i tarasowych

Delta-Geo-Drain Quattro to nowoczesny produkt, który zapewnia całopowierzchniową ochronę czułych na nacisk izolacji typu ciężkiego. Opatentowany czterowarstwowy system ochronno-drenażowy powstał na bazie produktu Delta-Geo-Drain. To tzw. rozwiązanie “Sandwich”, złożone z folii poślizgowej, folii profilowanej oraz gewłókniny, w ostatnich 15 latach potwierdziło swoją skuteczność przy czułych na nacisk izolacjach typu cieżkiego. Skierowana ku izolacji folia poślizgowa wyposażona została w dodatkową warstwę drenażową oraz warstwę tłumiącą, która posiada dodatkowe zalety. Warstwa tłumiąca zapewnia nie tylko lepszą ochronę podczas napełniania wykopu lecz ułatwia także przesuwanie się po niej gruntu.

Fundamenty - Mocne DUO

Delta System – Thene oraz Terrax jako idealne zabezpieczenie fundamentów

Włóknina w folii Delta-Geo-Drain Quattro rozwiązuje dodatkowo problem powstający przy końcowym etapie prac, gdy forma i kształt fasady nie są do końca ustalone i nie zamontowano jeszcze górnego zakończenia folii profilowanej. Podczas tej fazy budowy za folię rozdzielającą może przedostawać się niepowołana woda. Doprowadzić to może do gromadzenia się jej na całej wysokości ściany. W takiej sytuacji powstanie ciśnienie hydrostatyczne, mające negatywny wpływ na uszczelnienie. Idealne, inteligentne rozwiązanie to opisywana nowa folia: otwory perforacyjne umiejscowione na foli poślizgowej pozwalają przedostać się wodzie do włókniny tłumiącej, a dalej przy jej pomocy woda ta znajduje ujście. W ten oto sposób uszczelnienie pozostaje wolne od wody spiętrzonej – zarówno po stronie podłoża jak i po stronie budynku.

Fundamenty - Mocne DUO

Delta Terrax – drenuje oraz zabezpiecza izolację termiczną przed uszkodzeniem mechanicznym.

Dla odpornych na nacisk podłoży

Folia drenażowo-ochronna Delta-Terraxx została tak zaprojektowana by stosować ją na izolacjach perymetrycznych i na wszystkich odpornych na nacisk czy też przenoszących siły podłożach, np. na bardziej lub mniej elastycznych masach uszczelniających, papach termozgrzewalnych czy też na foliach klejonych na zimno. Srebrna folia specjalistyczna z naspawaną geowłókniną chroni także budowle z WU betonu przed problemami budowlano-fizykalnymi. Działa jak paraizolacja pomiędzy wodoodpornym betonem a stale wilgotnym podłożem. Stosując tę folię wyposażoną w pasek samoklejący tworzymy drugi nie przepuszczający wody “płaszcz ochronny” dla naszej piwnicy.

Fundamenty - Mocne DUO

Delta Geo Drain Quattro – zabezpieczenie izolacji typu ciężkiego.

Stosując Delta-Terraxx na izolacjach perymetrycznych spostrzeżemy jej największe zalety. Płyta perymetryczna izoluje termicznie ale same w sobie jest bardzo czuła na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia jej podczas napełniania wykopu istnieje duże prawdopodobieństwo przedostania się wilgoci do warstwy ocieplenia – a co za tym idzie zmniejszenia jej zdolności izolacyjnej. Folia Delta-Terraxx spełnia tu podwójną rolę, chroni przed uszkodzeniem izolacji oraz uszczelnia fugi pomiędzy płytami. W efekcie mamy nie tylko suchą piwnicę ale także pomieszczenie o odpowiednio podniesionym standardzie – ogrzewane pomieszczenie mieszkalne lub rekreacyjne.

Niesamowita zdolność drenażowa

Obie folie spełniają wymogi zapisane w DIN 4095 oraz w DIN 18195. Posiadaja certyfikację CE wedle EN 13252. Znajdują zastosowanie do głębokości 10m, dzięki wysokiej odporności na ściskanie – 400 kN/m2. Odpowiednie rozmieszczenie profili tworzy wydajny system kanałów o zdolności drenażowej 3,1 l/s x m przy obciążeniu 20 kN/m2. Takie paramerty dają folii możliwość pełnienia roli drenażu powierzchniowego.

Dagmar Riefer
Dörken GmbH & Co. KG

Zobacz więcej na stronie: www.abc-izolacje.pl w dziale fundamenty

Zobacz więcej na stronie: www.abc-dachy.pl w dziale folie

Udostępnij ten wpis

Post Comment