Profile o podwyższonych parametrach izolacyjności – klasa HI

Reynaers opracował nowe energooszczędne rozwiązania HI (high insulation), minimalizujące koszty ogrzewania budynku i straty ciepła na zewnątrz.

Polscy inwestorzy muszą zwracać coraz większą uwagę na parametry termiczne stosowanych materiałów budowlanych. Obliguje ich do tego dyrektywa unijna 2002/91/WE z 16.12.2002 roku, a także zmiana w Prawie Budowlanym opublikowanym w Dz. U. nr 191 poz. 1373 z dnia 19.09.2007 roku oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.01.2002 roku w sprawie Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (które ma obowiązywać od stycznia 2009 roku). Wszystkie te przepisy zmierzają do ujednolicenia klasyfikacji energetycznej nowych oraz już istniejących nieruchomości, która pozwoli na precyzyjne określenie zapotrzebowania na ciepło danego budynku. Im wyższa klasa obiektu, tym będzie on wymagał mniejszych nakładów finansowych na ogrzewanie, klimatyzację czy oświetlenie.
Biorąc to pod uwagę wyroby z aluminium, dzięki swojemu potencjałowi rozwojowemu stają się coraz bardziej poszukiwanym materiałem w budownictwie.

Fasady - Profile o podwyższonych  parametrach izolacyjności – klasa HI
Fasady - Profile o podwyższonych  parametrach izolacyjności – klasa HI

Reynaers Polska, wiodący europejski dostawca wysokiej jakości systemów aluminiowych, stwarza nowe i ulepsza już sprawdzone rozwiązania budowlane związane z zagadnieniem efektywności energetycznej budynków. Należą do nich m.in.: zintegrowane fotowoltaiczne ściany kurtynowe i osłony przeciwsłoneczne, profile o podwyższonych parametrach izolacyjnych, systemy podwójnych elewacji. Nowe wyroby stanowiące elementy zrównoważonego budownictwa, powstają zarówno w rezultacie własnych badań firmy Reynaers, jak i pomysłów architektów oraz nowych przepisów budowlanych. Ich przykładem jest aluminiowo-szklana ściana kurtynowa CW 50-HI, która od 2008 roku dostępna jest w ofercie firmy w nowej, ulepszonej pod względem efektywności termicznej wersji.

Aluminiowo-szklana ściana kurtynowa CW 50-HI

Dla inwestorów instytucjonalnych oraz budujących obiekty użyteczności publicznej (hotele, biurowce) firma Reynaers rozszerzyła swoją ofertę w klasie HI o aluminiowo-szklaną ścianę kurtynową CW 50-HI. Uzyskano dla niej parametrUf na poziomie 1,1 W/m²K, co czyni ją najbardziej energooszczędnym systemem w swojej klasie. Współczynnik Uf określa przepływ ciepła – w praktyce oznacza to, że im niższa wartość współczynnika Uf, tym lepsza izolacja termiczna.

Fasady - Profile o podwyższonych  parametrach izolacyjności – klasa HI
Fasady - Profile o podwyższonych  parametrach izolacyjności – klasa HI

Ściana kurtynowa CW 50-HI zachowuje parametry estetyczne systemu klasycznego CW 50. Może być ona uzupełniana w okna, np. rozwierano-uchylne systemu CS 86-HI, co daje kompletną elewację w klasie HI.
Zastosowanie aluminiowo-szklanej ściany kurtynowej CW 50-HI gwarantuje inwestorowi uzyskanie wymiernych korzyści z niższych kosztów ogrzewania lub klimatyzacji budynku.

W kontekście wzrastających cen nośników energii na świecie oraz coraz bardziej kurczących się zasobów naturalnych źródeł energii, energooszczędne rozwiązania w oknach, drzwiach i aluminiowo-szklanych ścianach kurtynowych są niezwykle istotne. Dzięki nowoczesnym technologiom można obniżyć koszty budowy poprzez wzrost wydajności i jednocześnie zapewnić wysoką jakość i komfort użytkowania. Dlatego też firma Reynaers przykłada tak dużą wagę do ciągłego podnoszenia parametrów izolacyjności rozwiązań HI w segmencie ślusarki aluminiowej.

Oferta systemów budowlanych Reynaers w energooszczędnej, poprawionej termicznie klasie HI, obejmuje także system okienno-drzwiowy CS 86-HI oraz system drzwi przesuwnych i podnoszono-przesuwnych CP 155 LS HI.

Udostępnij ten wpis

Post Comment