Tagi:ściany z silikatów

Wyroby wapienno-piaskowe zwane również silikatami znane były na polskim rynku budowlanym już w okresie międzywojennym. W latach siedemdziesiątych przeżyły swój największy rozwój, ale potem…