Zaprawa Murarska M10 ATLAS – zaprawa na mur-beton

Zaprawa murarska M10 ATLAS. Fot. Atlas
Zaprawa murarska M10 ATLAS. Fot. Atlas

Efektywne prace murarskie wymagają zastosowania zaprawy, która nie tyko pozwoli wykonawcy sprawnie i szybko połączyć elementy kondygnacji, ale również zapewni odpowiednie warunki długotrwałego użytkowania obiektu, niezależnie od czynników mechanicznych czy atmosferycznych. W odpowiedzi na tę potrzebę, firma ATLAS rozszerza asortyment o Zaprawę Murarską M10 ATLAS.

Łódzki producent poleca swoją nowość do murowania techniką tradycyjnych, grubych spoin (od 6 mm do nawet 40 mm), które pozwalają na korygowanie niedokładności wymiarowych elementów ściennych: cegieł, pustaków oraz innego rodzaju materiałów ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz betonowych. Zaprawa Murarska M10 ATLAS pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów, zarówno w elementach zbrojonych i niezbrojonych, podlegających konkretnym wymaganiom konstrukcyjnym.

Produkt wyróżnia szczególna wytrzymałość na ściskanie (≥ 10,0 N/mm2), bardzo dobra urabialność i plastyczność, wysoka przyczepność do podłoża i wydłużony czas gotowości do pracy (wynoszący 4 godziny). Jednorodne rozprowadzenie składników w zaprawie (mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających) w procesie produkcji, gwarantuje jednakowe właściwości robocze M10 ATLAS i parametry techniczne spoin powstałych po związaniu.

Zaprawa Murarska M10 ATLAS stanowi miękką i sprężystą osnowę, w której zatapiamy cegły, kamienie czy bloczki i która łączy te elementy w stabilny, trwały mur – tłumaczy Krzysztof Szyszko, Kierownik Grupy Produktowej w firmie ATLAS. – Jednocześnie, zaprawa stanowi bufor ograniczający wpływ naprężeń związanych z obciążeniami wynikającymi z układania kolejnych warstw muru i zmian cieplno-wilgotnościowych w otoczeniu. Innymi słowy: M10 ATLAS wzmacnia konstrukcję muru, chroniąc jego pojedyncze elementy przed zniszczeniem w trakcie użytkowania.

Zakres stosowania poszerza możliwość użycia tzw. środków przeciwmrozowych, pozwalających na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach, tj. poniżej +5˚C (należy stosować się ściśle do zaleceń producenta preparatu).

Zaprawa Murarska M10 ALTAS jest dostępna w workach 25kg. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej dostępnej na stronie www.atlas.com.pl.

 

 

 

Udostępnij ten wpis

Post Comment