IV Międzynarodowa Konferencja ETICS – miejsce spotkań branży ociepleń i świata nauki

11 i 12 maja polska branża ociepleń i chemii budowlanej spotka się na czwartej już edycji Międzynarodowej Konferencji ETICS. Organizatorem wydarzenia w Ożarowie Mazowieckim jest Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), zrzeszające czołowych producentów systemów ETICS i ich komponentów. Organizatory konferencji, starając się kompleksowo pokazać zagadnienia związane z systemami ociepleń, każdego roku zapraszają prelegentów z różnych ośrodków naukowych i badawczych.

Po raz pierwszy na największym spotkaniu branży ociepleń z prelekcją wystąpi przedstawiciel Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Reprezentująca ten ośrodek badawczy Małgorzata Niziurska przedstawi doświadczenia z realizacji badań systemów ociepleń oraz wpływu poszczególnych komponentów i ich połączenia na końcową klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany. Prelegentka zwraca uwagę, że czasami, w przypadku złożonych zestawów wyrobów jakimi są np. systemy ocieplania ETICS, uniwersalne dla wszystkich wyrobów budowlanych metody badań okazują się niedoskonałym sposobem oceny i weryfikacji właściwości ogniowych.

IV_Miedzynarodowa_Konferencja_ETICS

W programie konferencji znajdą się również trzy wystąpienia ekspertów Instytutu Techniki Budowlanej.

Anna Panek omówi zmiany w polskim systemie wprowadzania innowacyjnych wyrobów budowlanych do obrotu, które nastąpiły 1 stycznia 2017 r., w szczególności krajową ocenę techniczną, nowy dokument odniesienia wykorzystywany w procesie znakowania wyrobów znakiem budowlanym.

Dr inż. Ewa Sudoł przedstawi opracowane na podstawie doświadczeń Instytutu Techniki Budowlanej warunki oceny systemów ETICS, m.in. zasadnicze charakterystyki, wymagane właściwości użytkowe wyrobu oraz metody zastosowane do ich oceny, a także aspekty związane z identyfikacją wyrobu.

Prezentacja dra inż. Sebastiana Walla dotyczyć będzie specyficznych aspektów deklarowania właściwości użytkowych i znakowania wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Omówione zostaną wymagania i praktyczne wyzwania wynikające z zapisów rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (CPR), jak i te, które wiążą się z nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych i nowymi rozporządzeniami wykonawczymi.

Jacek Michalak, prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
Jacek Michalak, prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Świat nauki reprezentować będzie także Anna Wieprzkowicz, doktorantka Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W jej wystąpieniu będzie mowa o badaniach dotyczących modyfikacji właściwości materiałów izolacyjnych oraz metod ich wyznaczania, w tym o możliwości zwiększenia pojemności cieplnej warstwy zewnętrznej izolacji termicznej za pomocą materiału fazowo zmiennego.

Cieszy nas tak liczna reprezentacja mówców z renomowanych instytucji naukowych i badawczych. Ich wystąpienia z pewnością wzbudzą zainteresowanie uczestników naszej konferencji oraz mam nadzieję, że staną się przyczynkiem do rzeczowej i ożywionej dyskusji, do której wszystkich zachęcamy – mówi dr inż. Jacek Michalak, prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

IV Międzynarodowa Konferencja ETICS już wkrótce.  Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej www.konferencjaetics.com.pl.


Informacja o Stowarzyszeniu na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jest organizacją branżową czołowych polskich producentów systemów ETICS i ich komponentów. Misją stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo i kontrolę robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń. Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli European Association for ETICS (EAE). W 2014 roku SSO zainicjowało doroczną Międzynarodową Konferencję ETICS, pierwsze w Polsce forum łączące liczne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.

Więcej informacji: Systemyocieplen.pl, Twitter.com/SSO_ocieplenia, Konferencjaetics.com.pl.

Udostępnij ten wpis

Post Comment