SIPUR – działalność w I poł. 2021

Pierwsza połowa 2021 roku upłynęła niestety pod znakiem licznych ograniczeń związanych z pandemią. W konsekwencji działania „SIPUR” zostały ograniczone głównie do formy elektronicznej. Związek wspiera szczepienia przeciwko Covid19. Mamy nadzieję, że dzięki zaszczepieniu się większości Polaków sytuacja zdrowotna w naszym kraju ulegnie wyraźnej poprawie i po letnich wakacjach będziemy mogli wrócić do naszej standardowej, przedcovidowej aktywności.

 

Webinaria  

Najczęstszą formą aktywności „SIPUR” w pierwszym półroczu 2021 był udział przedstawicieli Związku w tzw. webinariach dla profesjonalistów budowlanych. Najwięcej  takich „spotkań na odległość” zostało zorganizowanych przez firmę DND Projekt, firmę Archmedia, a także przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Z tej formy komunikacji skorzystały także inne organizacje działające w Europie i w Polsce.  Były to m.in. Building Perfomance Institute Europe BPIE, Global Insulation,  Euroactive, Forum Energii, Polski Alarm Smogowy i Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Związek Zawodowy Budowlani, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa oraz Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Targi w Krakowie Sp. z o.o. zorganizowały e-konferencję „Symas & Maintance Virtual Talk”. Także bardzo ważne dla branży budowlanej spotkania poświęcone  opcjom zmiany CPR, Partnerstwu dla dostępności oraz Zespołu Trójstronnego ds. budownictwa i gospodarki komunalnej zostały organizowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w sieci.

Build4Future

„SIPUR” był jednym ze sponsorów Forum Gospodarczego Budownictwa BUILD4FUTURE zorganizowanego przez Grupę MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Program wydarzenia obejmował analizę aktualnej sytuacji polskiego budownictwa oraz dyskusję nt. wyzwań stojącymi przed cała branżą. W Forum wzięli udział eksperci z dziedziny budownictwa i ekonomii, którzy podczas dwudniowych prelekcji i debat podzielili się swoimi przemyślenia dot. zagrożeń i szans stojącymi przed uczestnikami procesu budowlanego.

sipur-build4future2021_726_330

POBE

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej zostało utworzone 22 listopada 2018 roku przez siedem organizacji branżowych. Wśród najważniejszych celów jakie stawia sobie POBE są m.in. troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli Polski, poprawa jakości środowiska naturalnego oraz wdrażanie ambitnej polityki klimatycznej w naszym kraju. Pod koniec maja br. do grona sygnatariuszy tego porozumienia dołączył także Związek „SIPUR”.

Prezentacje o charakterze edukacyjnym dla obecnych i przyszłych profesjonalistów branży budowlanej

W związku z pandemią Covid19 spotkania z przyszłymi profesjonalistami budowlanymi, które od blisko 10 lat są prowadzone pod hasłem „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ”, były realizowane wyłącznie w formie elektronicznej. W pierwszym półroczu 2021 gościliśmy na odległość na Politechnice Gdańskiej, Koszalińskiej, Opolskiej, Poznańskiej, Częstochowskiej, Świętokrzyskiej, Wrocławskiej, Rzeszowskiej, Krakowskiej i Białostockiej, a także na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i Wrocławiu. Z budową, rodzajami, technologią wytwarzania i najważniejszymi cechami wyrobów izolacyjnych z poliuretanu stosowanych w budownictwie mieli okazję zapoznać się także studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Szkoły Głównej Gospodarstwo Wiejskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zapraszamy do współpracy pozostałe wyższe uczelnie kształcące studentów na kierunku budownictwo i pokrewnych.

Maciej Kubanek

Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny

Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”

www.sipur.pl

Udostępnij ten wpis

Post Comment