Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)

PSPS_logoPolskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS), powołane w 2009 roku, zrzesza wiodących na polskim rynku producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie. Organizacja współtworzy normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do termoizolacji w budownictwie. Stowarzyszenie współdziała z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej, instytucjami naukowo-technicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju produktów styropianowych oraz ich zastosowań. PSPS podejmuje liczne działania na rzecz jakości styropianu dla budownictwa na polskim rynku, wspiera i upowszechnia zasady uczciwej konkurencji oraz dobre standardy na rynku budowlanym.

http://producencistyropianu.pl/

ul. Puławska 72/1, 02-603 Warszawa

biuro@producencistyropianu.pl

Udostępnij ten wpis

Post Comment