Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR “SIPUR”

SIPUR_info_2015,08,14_bs-przyciete

Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR “SIPUR” powstał w 2009 roku i od początku swojej działalności reprezentuje interesy wszystkich swoich członków oraz aktywnie promuje izolacje poliuretanowe, upowszechnia i kreuje w Polsce świadomość korzyści wynikających ze stosowania izolacji cieplnych, ze szczególnym uwzględnieniem pianek PUR i PIR, a także konsekwentnie zabiega o zapewnienie tym produktom pozycji rynkowej adekwatnej do ich wysokiej jakości.

Zarząd SIPUR:

– Michał Kalinowski, Steinbacher Izoterm Sp. z o.o. – Prezes Zarządu SIPUR,

– Piotr Cieślewicz, Kingspan Insulation Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,

– Sławomir Golonka Bayer Sp. z o.o.– Wiceprezes Zarządu,

– Mirosław Dąbrowski, BASF Sp. z o.o. – Członek Zarządu,

– Grzegorz Żmuda, IKO Sp. z o.o. – Członek Zarządu.

Misja organizacji SIPUR:

 • Efektywna praca w celu zrzeszenia i reprezentowania wspólnych interesów firm z branży izolacji poliuretanowych, działających zgodnie z prawem, w poczuciu społecznej odpowiedzialności i przestrzegających zasad etyki biznesu,
 • Dynamiczna promocja nowoczesnych, bezpiecznych i proekologicznych izolacji poliuretanowych, oferowanych przez zrzeszone firmy,
 • Aktywne krzewienie wiedzy o najnowszych technologiach i produktach wśród projektantów i wykonawców dla budowy i rozwoju świadomości najbardziej efektywnych rozwiązań, możliwych dzięki izolacjom poliuretanowym,
 • Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa branży poprzez egzekwowanie zasad uczciwej konkurencji oraz stały, skrupulatny monitoring spójności i racjonalności obowiązujących i nowowprowadzanych przepisów i norm dotyczących funkcjonowania branży izolacji poliuretanowych.

Podstawowe obszary działalności Związku:

 1. Promocja / edukacja:
  – Prezentacje na wyższych uczelniach technicznych (politechniki) i akademiach rolniczych oraz w technikach budowlanych dla studentów, uczniów i nauczycieli,
  – Konkursy na najlepsze prace dyplomowe dot. zastosowania poliuretanu w budownictwie,
  – Prezentacje dla inżynierów i techników budownictwa zrzeszonych w organizacjach branżowych: Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa OIIB, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB,
  – Udział w targach branżowych: BUDMA – Poznań, SIBEX – Sosnowiec, 4INSULATION – Kraków itd.
  – Udział i sponsoring konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów itp. organizowanych przez środowisko budowlane oraz pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych i studentów politechnik:
  Konferencja IZOLACJE – Warszawa, Konferencja ETICS – Ożarów Mazowiecki, Kongres POLSKIEJ STOLARKI BUDOWLANEJ – Ożarów Mazowiecki, Kongres POLSKIEJ FEDERACJI BUDOWNICTWA – Ożarów Mazowiecki, Konferencja MONITORIG POLSKIEGO RYNKU BUDOWLANEGO – Warszawa Konferencja BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – Józefów k/Warszawy, Konferencja TRWAŁOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ NAPRAW BUDOWLANYCH – Politechnika Poznańska, Konferencja BUDMIKA – Politechnika Poznańska, Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska PAULINUM – Politechnika Wrocławska, Konferencja CREATIVE CONSTRUCTION – Politechnika Krakowska, Konferencja POLIURETANY – Politechnika Krakowska, Konferencja ENERGODOM – Politechnika Krakowska, Warsztaty architektoniczne OSSA – co roku na innej uczelni itd.
  – Artykuły i newsy dot. „SIPUR” w fachowej prasie branżowej: MATERIAŁY BUDOWLANE, IZOLACJE, WARSTWY itp.
  – Aktywność w Internecie: własna strona WWW – tłumaczenia materiałów PU Europe (ogólnodostępne oraz tylko dla członków „SIPUR”), artykuły, informacje techniczne, marketingowe itp.; współpraca ze specjalistycznymi portalami – publikacje artykułów, notatek kwartalnych oraz newsów dot. „SIPIUR” dzięki podpisanym umowom barterowym; regularny mailing (raz na kwartał) do inżynierów budownictwa.
 2. Legislacja – zmiany w istniejących polskich i zagranicznych przepisach budowlanych, współpraca i opiniowanie propozycji nowych regulacji prawnych, itp.:                                                                                                             – Opiniowanie w ramach obowiązujących procedur (konsultacji społecznych) propozycji zmian przepisów budowlanych przygotowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR)
  – Udział w pracach Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki SNB dot. nw. przepisów i dokumentów prawnych:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,
  Kodeks Urbanistyczno Budowlany,
  Krajowa Polityka Miejska.
 3. Normy budowlane – udział w pracach związanych z opracowywaniem nowych oraz zmianami w istniejących polskich i zagranicznych standardach (PKN, CEN, ISO) dot. produktów, badań, klasyfikacji, itp., które mogą wpłynąć na budownictwo oraz przemysł materiałów budowlanych i izolacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem pianek PUR i PIR.
  • KT 179 ds. OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW,
  • KT 180 ds. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW,
  • KT 211 ds. WYROBÓW DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE,
  • KT 234 ds. ELEMENTÓW DO POKRYĆ DACHOWYCH,
  • KT 253 ds. AKUSTYKI ARCHITEKTONICZNEJ,
  • KT 307 ds. ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA,
  • KT 308 ds. OCENY UWALNIANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH Z WYROBÓW BUDOWLANYCH.
 4. Zagadnienia ubezpieczeniowe – stawki ubezpieczeniowe oraz formalne i praktyczne wymagania stawiane budynkom zaprojektowanym i wykonanym z wykorzystaniem produktów PUR i PIR przez polskich i zagranicznych ubezpieczycieli.

Współpracujemy z ekspertami z wiodących jednostek badawczych:
• INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB w Warszawie,
• CENTRUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH “IZOLACJA” – INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO Oddział Zamiejscowy w Katowicach,

oraz z nw. wyższych uczelni:
• POLITECHNIKA POZNAŃSKA,
• POLITECHNIKA KRAKOWSKA,
• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
• POLITECHNIKA ŚLĄSKA,
• POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA,
• UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w Poznaniu,
• UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie,
• UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI w Zielonej Górze,
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie.

Korzystamy z merytorycznego wsparcia organizacji PU Europe z siedzibą w Brukseli. Jako Sekretarz Generalny „SIPUR” mam zaszczyt być członkiem zarządu (Managing Committee) tej międzynarodowej organizacji, która powstała w 1981 roku (BING) i skupia organizacje i firmy z branży poliuretanowej z wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W ramach Związku działają 3 podstawowe Grupy Produktowe wymienione poniżej w kolejności alfabetycznej:
1. IZOLACJE TECHNICZNE,
2. NATRYSK – IZOLACJE PIANKĄ POLIURETANOWĄ,
3. PŁYTY IZOLACYJNE W OKŁADZINACH ELASTYCZNYCH.
W niedalekiej przyszłości planujemy powołanie nowych Grup Produktowych.

Obecnie członkami „SIPUR” jest 20 firm wymienionych poniżej w kolejności alfabetycznej:
1. AMB TECHNIC,
2. BASF POLIURETANY,
3. BAUDER,
4. BAYER MATERIALSCIENCE,
5. DOW POLSKA,
6. GRUPA TERMOPIAN,
7. HUNTSMAN,
8. IZOLACJE PLUIMERS,
9. IKO,
10. KINGSPAN INSULATION,
11. KORFF ISOLMATIC,
12. KUMIBEX,
13. M.A.T.,
14. MAGWENT,
15. PCC PRODEX,
16. POLYCHEM SYSTEMS,
17. RECTICEL IZOLACJE,
18. SOLVAY POLSKA,
19. STEINBACHER IZOTERM,
20. STEPAN.

Podstawowe korzyści dla firm członkowskich wynikające z przynależności do Związku:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa biznesu wynikające z prowadzonych przez „SIPUR” działań dot. kwestii prawnych (np. zmian w polskich przepisów budowlanych), norm technicznych, ubezpieczeń itp. oraz systematycznie dostarczanych informacji na powyższe tematy,
 • Marketingowe wsparcie wyrobów izolacyjnych PUR i PIR zwiększające popyt na produkty i usługi PU,
 • Promocja firm członkowskich poprzez m.in. umieszczanie logotypów i nazw wszystkich członków związku w drukowanych i elektronicznych materiałach marketingowych i innych działaniach „SIPUR”
 • Wymiana doświadczeń i informacji w ramach Grup Produktowych i całego Związku,
 • Pozyskiwanie zapytań ofertowych docierających do „SIPUR”.

Opracowanie: Maciej Kubanek
Sekretarz Generalny SIPUR

KONTAKT:
Ul. Kaczeńcowa 22, 60-175 Poznań
Tel. +48 792 2098 623
www.sipur.pl
sekretarz@sipur.pl

Udostępnij ten wpis

Post Comment