Nowy Zarząd Stowarzyszenia DAFA

IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA, zorganizowane 28 maja w Zamku w Pułtusku dokonało wyboru nowych władz na trzyletnią kadencję. W Spotkaniu udział wzięło ponad 120 gości – reprezentantów firm członkowskich. Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało ponownie powierzone Witoldowi Okońskiemu. Do nowego Zarządu powołano również: Macieja Borodzicza, Adama Krzanika, Krzysztofa Pruszyńskiego, Adama Sulasza. Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Wojciecha Całkę, Jarosława Kowalczyka, Mariusza Pawlaka.

Władze Stowarzyszenia DAFA

ZARZĄD

Witold Okoński
Witold Okoński
Maciej Borodzicz
Maciej Borodzicz
Adam Krzanik
Adam Krzanik
Krzysztof Pruszyński
Krzysztof Pruszyński
Adam Sulasz
Adam Sulasz

KOMISJA REWIZYJNA

Wojciech Całka
Wojciech Całka
Jarosław Kowalczyk
Jarosław Kowalczyk
Mariusz Pawlak
Mariusz Pawlak

Prezes Zarządu Witold Okoński składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od ponad dekady nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji.

Współpraca z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL) umożliwia przekazywanie wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie w formie publikacji technicznych.

Witold Okoński podziękował wszystkim członkom DAFA za inicjatywy i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy.

www.dafa.com.pl

Udostępnij ten wpis

Post Comment