Oaza pod szkłem

Ogrody zimowe - Oaza pod szkłem

Najatrakcyjniejszy chyba z możliwych, sposób docieplenia części budynku, pozwalający nam powiększyć powierzchnię mieszkalną a jednocześnie ciekawie kształtujący architekturę budynku, to
Oaza pod szkłem
dla ludzi i roślin ? od wiosny do zimy.
Pokój ?pod gołym niebem? nadaje zupełnie nową jakość przestrzeni mieszkalnej, bez względu na to, czy ma ona być pracownią, obszerną werandą lub miejscem przeznaczonym na hobby.
W każdym przypadku, niezależnie od warunków pogodowych mamy zagwarantowane wrażenie bezpośredniego związku z przyrodą i krajobrazem ? tym bardziej, że wnętrze ogrodu zimowego jest idealnym stanowiskiem dla wielu roślin ? w tym egzotycznych.

Ogrody zimowe - Oaza pod szkłem

Wygląd zewnętrzny
W przypadku, kiedy dom jest w fazie projektowania, możemy rozważyć wariant, w którym ogród zimowy ?wtopiony? niejako w bryłę budynku stanowi integralną część jego architektury.
Z kolei jeśli w grę wchodzi dobudowa ogrodu do istniejącej fasady; różnorodność kształtów i wariantów, a umożliwia przystosowanie któregoś z nich do niemal każdej bryły domu, a umiejętny projekt może w dużym stopniu uatrakcyjnić architekturę budynku.
W każdym z tych przypadków konieczne jest jeszcze w trakcie projektowania, uwzględnić miejsce lokalizacji ogrodu pod kątem stron świata, przewidywanej funkcji oraz nasłonecznienia w zależności od pory dnia.

Ogrody zimowe - Oaza pod szkłem

Niski kąt padania promieni słonecznych oraz krótki czas nasłonecznienia zimą a latem w godzinach od 5.00 rano do ok. 22.00. Nie można też bagatelizować zaciemnienia wynikającego z bezpośredniego sąsiedztwa drzew i budynków, oraz ogólnego krajobrazu i widoku, który będzie w końcu wpływał na nasze wrażenia estetyczne, za każdym razem gdy znajdziemy się w ogrodzie.
? Strona wschodnia ? jest wskazana dla jadalni i pracowni, ze względu na ograniczone nasłonecznienie w godzinach popołudniowych.
? strona południowa charakteryzująca się najintensywniejszym nasłonecznieniem ? również zimą, bez względu na planowane przeznaczenie, wymaga zastosowania elementów zacieniających (na dachu) i systemu wentylacji.
? Strona zachodnia o dużym nasłonecznieniu latem i wysokich temperaturach związanych z operowaniem promieni słonecznych do późnych godzin wieczornych, nie może obejść się bez ochrony przeciwsłonecznej. Zimą nasłonecznienie z tej strony jest niewielkie.
? Strona północna jest korzystna dla pracowni, atelier itp. Minimalne nasłonecznienie, przy równomiernym oświetleniu stwarza optymalne warunki do pracy.
Kształty ogrodów, jak już wcześniej wspomniano charakteryzują się wielką różnorodnością.
Zazwyczaj firmy zajmujące się budową szklanych domów mają w ofercie gotowe już rozwiązania, jednak każdy inwestor może liczyć na indywidualny projekt uwzględniający potrzeby i wymagania zarówno jego, jak i architektoniczne.
Systemy dostępne na rynku pozwalają na realizację różnego typu obiektów, który kąt nachylenia dachu, długość i szerokość mogą być modyfikowane zgodnie z przyjętą koncepcją.

Ogrody zimowe - Oaza pod szkłem

Przykładowe kształty ogrodów zimowych

Możemy też zdecydować się na charakterystyczny i bardzo atrakcyjny profil poprzeczny nadający wyróżniającą się z otoczenia sylwetkę wyrobu w kształcie łuku.

Konstrukcja ogrodów zimowych
W zależności od wybranego systemu, budowa ogrodu zimowego i jego elementy mogą się od siebie różnić. Lekka konstrukcja ogrodów zimowych może być wykonana wewnątrz z łuków z drzewa klejonego, które oferując dobrą izolację wykluczają skraplanie się wody na konstrukcji drewnianej. Do zewnętrznej powierzchni elementów łuków montowane są prowadnice aluminiowe, które pełnią również funkcję izolatora drewna przed wpływami atmosferycznymi.
W innej wersji, dachy z wentylacyjnymi oknami połaciowymi wykonane są z profili aluminiowych.
Ściany boczne, okna oraz drzwi mogą być zarówno aluminiowe jak i z tworzywa sztucznego.
Aluminium jest materiałem wysokiej jakości, wymagającym precyzyjnej obróbki, wytrzymałym na obciążenia.

Ogrody zimowe - Oaza pod szkłem

Tworzywo sztuczne jest materiałem zdecydowanie tańszym, a profile są wzmacniane wewnętrznymi wkładkami stalowymi, dzielonymi termicznie, izolowanymi cieplnie należącymi do grupy materiałów ram 2.1 wg DIN 4108.
Wypełnieniem może być szkło organiczne, poliwęglan lub szkło izolacyjne.
Płyty ze szkła organicznego (Polimetakrylan Metylu, Poliwęglan) gr. 4 mm mogą być bezbarwne lub przydymione. Są one uznane na całym świecie i charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami przeszkleniowymi. Są 200 razy odporniejsze na uderzenia od szkła i jako praktycznie nietłukące gwarantują bezpieczeństwo.

Ogrody zimowe - Oaza pod szkłem

Nie bez znaczenia są też właściwości termiczne oraz o połowę mniejszy ciężar, aniżeli szkła. W innym systemie, płyta z poliwęglanu o czterech ściankach i grubości 355 mm zaopatrzona w wytłaczaną warstwę wykończeniową gwarantuje optymalne zabezpieczenie przeciwko promieniom ultrafioletowym, a jednocześnie zapewniają dobrą izolację termiczną (1,6 W/m2K).

Ogrody zimowe - Oaza pod szkłem

Dostępne są w wielu kolorach: brązowym, matowym i przezroczystym, który zapewnia 65% przezroczystość ? porównywalną z potrójnym oknem zespolonym oraz tłumienie akustyczne 24 dB. Innym wariantem jest zastosowanie szkła izolacyjnego ? tzn. zestawu dwóch szyb zespolonych z wewnętrzną powłoką z metalu szlachetnego. Tego typu szkło charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością światła przy zachowaniu dobrych własności izolacyjnych. Wartość k wynosi 1,3 W/m2/k. Z kolei szkło grubości 32 mm, stosowane w ogrodach zimowych pełni skuteczną ochronę przeciwdźwiękową (okolice lotnisk, ruchliwe ulice).

Wentylacja Ogród zimowy ?żyje? z dobrego systemu wietrzenia. Efektywna wymiana powietrza jest niezbędna w celu zapewnienia pełnego komfortu cieplnego wewnątrz ogrodu, a także nie dopuszczenia do nadmiernego gromadzenia się nagrzanego powietrza i pary wodnej produkowanej przez rośliny. Przy naturalnym wietrzeniu wykorzystuje się zasadę fizyki ? termicznego wyporu, to znaczy, że ciepłe powietrze unosi się do góry i może być odprowadzane poprzez lekkie opuszczenie górnej szyby, gdyż w przypadku pełnego nasłonecznienia wietrzenie poprzez otwieranie drzwi nie jest wystarczające.

Ogrody zimowe - Oaza pod szkłem

Godne polecenia są elektrycznie otwierane lufciki wentylacyjne lub okna dachowe montowane w połaci bądź najwyższej części ściany bocznej.
Z kolei otwory nawiewne umieszczone blisko podłogi zapewniają efektywną cyrkulację powietrza we wnętrzu ogrodu zimowego.
Pomimo, iż najczęściej spragnieni słońca, nie jesteśmy w stanie zaakceptować jego nadmiaru.
Najskuteczniejszą metodą ochrony przeciwsłonecznej jest zaciemnienie zewnętrzne, które stanowiąc barierę dla promieni słonecznych zabezpieczają jednocześnie dach i ściany boczne przed zabrudzeniem.
Zacienienie wewnętrzne, to system żaluzji i rolet.

Ogrody zimowe - Oaza pod szkłem

Ciepło
Użytkowane ogrody zimowe przez cały rok, to zazwyczaj ogrzewana część budynku. Z tego też względu, stanowi on fragment przegrody zewnętrznej i jako taka, ma istotny wpływ na bilans energetyczny budynku.
Straty ciepła (przez promieniowanie) równoważone są poprzez ciepło uzyskiwane z energii słonecznej.
Elementy grzejne w takim przypadku to np. grzejnik elektryczny z termostatem, ogrzewanie elektryczne wpuszczone w podłogę wzdłuż ścian zewnętrznych ogrodu i przykryte kratką tworzy zaporę cieplną tuż przed powierzchnią szklaną. Inną możliwością jest zainstalowanie otwartego kominka lub piecyka metalowego.

Ogrody zimowe - Oaza pod szkłem

W wersji nieogrzewanej, ogród działa jako strefa buforowa zmniejszająca straty cieplne budynku i zużycie energii, której wartość rośnie proporcjonalnie do współczynnika izolacyjności cieplnej zastosowanego wypełnienia i profili.
Słońce emituje fale, których ok. 80% przedostaje się do wnętrza ogrodu zimowego. Fale świetlne padające na powierzchnię szyb zamieniają się na promieniowanie podczerwone ? czyli cieplne. Poprzez fakt, iż fale odbijają się od refleksyjnej (wewnętrznej) powierzchni szyby możliwe staje się kumulowanie ciepła wewnątrz ogrodu.
Latem proces ten należy ograniczać, ale pomiędzy jesienią a wiosną, nawet niewielkie nasłonecznienie wywiera istotne skutki na warunki cieplne w pomieszczeniu.

Ogrody zimowe - Oaza pod szkłem

Dosyć wyrafinowanym sposobem wykorzystania energii słonecznej dostarczanej na dachy ogrodów ? szczególnie tych zwróconych na południe lub południowy-zachód, jest produkcja prądu na własne potrzeby.
Montując na części powierzchni dachu ogniwa fotoelektryczne ? czyli elementy składające się z dwóch szyb z umieszczonymi pomiędzy nimi ogniwami krzemowymi, stajemy się niejako właścicielami prywatnej elektrowni.
Budowa ogrodu zimowego, czy też dobudowa do istniejącego obiektu wymaga zezwolenia. Można zlecić to np. architektowi lub złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.
Indywidualnie także, można przygotować fundamenty. Ich odpowiednia głębokość musi spełniać wymagania w zakresie statyki i ochrony cieplnej budowli. To niesie za sobą konieczność poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenie podłogi, tym bardziej, że zazwyczaj posadzkę wykonuje się z płyt kamiennych lub ceramicznych.
Jej estetyka, odporność na uszkodzenia, wysoki stopień magazynowania ciepła, stanowią najczęściej argumenty przemawiające za jej wyborem, ale jednocześnie wymagają odpowiednio grubej warstwy termoizolacji.

Ogrody zimowe - Oaza pod szkłem

Każdy ogród zimowy, niezależnie od wielkości umożliwia doświetlenie światłem naturalnym, korzystanie z energii słonecznej a także bliski kontakt z przyrodą bez względu na pogodę i porę roku. I tak naprawdę decydując się na tego typu inwestycję (zważywszy, że koszt m2 ogrodu zimowego jest zbliżony do ceny m2 mieszkania), jako priorytetowe powinniśmy brać pod uwagę sprawienie sobie po prostu przyjemności, która ? czemu nie ? może przynieść wymierne korzyści.

Ka.Te.

WARSTWY ? DACHY i ŚCIANY numer 3?99

Udostępnij ten wpis

Post Comment