Rośnie sprzedaż na rynku chemii budowlanej w Polsce

Sprzedaż produktów chemii budowlanej na polskim rynku w bieżącym roku, wg szacunków IBP Research,  osiągnie wielkość 2,5 mln ton, co oznacza wzrost o 6,8 % w stosunku do 2014 roku. IBP Research wycenia rynek chemii budowlanej w 2015 roku na sprzedaż rzędu 3,5 mld zł netto, co przekłada się na wzrost o 7,1 procent w stosunku do roku ubiegłego.

Firma badawcza IBP Research, specjalizująca się w analizach rynku chemicznego i materiałów budowlanych, dokonała syntezy swoich wybranych raportów z bieżącego roku i zestawiła dane na temat chemii budowlanej w Polsce. Zsumowano wyniki badań dziesięciu rynków produktowych:

  • Rynek klejów do płytek ceramicznych
  • Rynek mas samopoziomujących
  • Rynek systemów dociepleń
  • Rynek hydroizolacji bitumicznych
  • Rynek tynków gipsowych maszynowych
  • Rynek tynków gipsowych ręcznych
  • Rynek gładzi i szpachli sypkich
  • Rynek gładzi i szpachli gotowych (w pastach)
  • Rynek klejów gipsowych
  • Rynek farb fasadowych.

Ponad 7% wzrost sprzedaży

Wg szacunku IBP Research, sumaryczna sprzedaż w/w produktów na polskim rynku osiągnie w bieżącym roku wielkość 2,5 mln ton. Oznacza to wzrost w stosunku do 2014 r. o 6,8 procent. Szacunek wyznaczony został na podstawie bezpośredniego badania rynku podsumowującego wyniki sprzedażowe dystrybutorów i wyniki zakupowe wykonawców w okresie I-X br., oraz nałożenia danych makroekonomicznych o realizacji budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego, wraz ze zintegrowaną macierzą aplikacji materiałów chemii budowlanej.

Opisywany rynek IBP Research wycenia w 2015 roku na sprzedaż rzędu 3,5 mld zł netto, co przekłada się na wzrost o 7,1 procent w stosunku do roku zeszłego. Warto podkreślić, iż w poprzednich dwóch latach branża chemii budowlanej notowała spadki.

Dynamika wartości rynku determinowana jest w zdecydowanie większym stopniu stopą zmiany wolumenu sprzedaży niż stopą zmiany cen rynkowych.

Trend rozwoju rynku chemii budowlanej jest zasadniczo zbieżny z koniunkturą w budownictwie, aczkolwiek występuje przesunięcie czasowe związane ze specyficznym charakterem materiałów wykończeniowych (w stosunku do bazowych), oraz nałożenie trendu absorpcji technologii chemii budowlanej (technologia docieplania, technologia gruntowania, technologia tynkowania gipsem).

Liderzy rynku chemii budowlanej

Zdecydowanym liderem rynku chemii budowlanej w Polsce jest Grupa ATLAS (obejmuje też marki: Dolina Nidy, Gipsar, Nowy Ląd, Izohan, Izolmat, Optyzar, WiM) łącznie z 19 %-owym udziałem ilościowym i 17%-owym udziałem wartościowym. W ścisłej czołówce, na kolejnych miejscach plasują się: KNAUF, BAUMIT, HENKEL (marka Ceresit), KREISEL oraz MAPEI. Ta pierwsza szóstka producentów zaspokaja 57% tonażu zapotrzebowania rynku (a 46% wg wartości sprzedaży). Łącznie na analizowanym rynku chemii budowlanej w Polsce działa ponad 100 firm, z czego ok. 35 pokrywa 90% sprzedaży.

Wynik podsumowania danych na temat udziału producentów w analizowanym rynku chemii budowlanej ogółem pokazują poniższe wykresy. Są one przełożeniem wyznaczonych w badaniach bezpośrednich pozycji rynkowych poszczególnych firm/marek oddzielnie w poszczególnych grupach produktowych, w sezonach budowlanych 2014-2015. Podstawą analizy były wywiady przeprowadzone przez IBP Research wśród reprezentatywnych próbek punktów sprzedaży (dystrybutorzy, składy hurtowe i detaliczne, markety budowlane) oraz wykonawców budowlanych (firmy ogólnobudowlane i wyspecjalizowane). Udziały rynkowe wyznaczono poprzez nałożenie otrzymanych pozycji rynkowych na wielkości (tonażowo) i wartości (w zł netto) poszczególnych 10-ciu rynków produktowych.

Rynek Chem Bud. Ilościowo. IBP Research

Rynek Chem Bud. Wartościowo. IBP Research

Pod względem konkurencyjnym rynek chemii budowlanej w Polsce przez wiele lat był nieustabilizowany, wchodziły nowe firmy, następowały przejęcia, fuzje itp., w wyniku czego obserwowaliśmy duże wahania pozycji rynkowej poszczególnych marek z roku na rok. Obecnie rynek ten wydaje się już być dojrzały, w ostatnich  sezonach budowlanych zmiany pozycji konkurencyjnej producentów były – w wymiarze globalnym – nieznaczne.

Na podst.  IBP Research  „Rynek chemii budowlanej w Polsce – synteza danych nt. 10 grup produktowych” – www.ibpresearch.pl

 

Udostępnij ten wpis

Post Comment