Termomodernizacja skutecznym sposobem walki ze smogiem

Polska jest europejskim rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami, a średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy nawet o 500-600%. Największymi trucicielami powietrza nie są samochody czy przemysł, ale nieocieplone lub słabo ocieplone budynki. Termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji niebezpiecznych substancji aż o 95% dla pyłów, 98% rakotwórczego benzo(a)pirenu, 80% dwutlenku siarki, 43% dla tlenków azotu czy w końcu o 72% dwutlenku węgla. Co ważne podkreślenia jest ekonomicznie opłacalna, znacząco ogranicza zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku i zwraca się niemal po dekadzie.

Fot. Termo Organika
Fot. Termo Organika

W poniedziałek 23 października na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja prasowa otwierająca ogólnopolską kampanię społeczną Termo Organiki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej „Termomodernizacja najlepszy sposób na ograniczenie smogu”. Dr inż. Szymon Firląg przestawił raport zawierający dowody i wyliczenia z których jasno wynika, że to właśnie kompleksowa termomodernizacja (ocieplenie budynku oraz wymiana kotła) gwarantuje najbardziej znaczącą redukcję emisji trujących zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększa efektywność budynku przez co jest w 100% ekonomicznie uzasadniona.

– W ramach wspólnej akacji z Politechniką Warszawską chcemy promować ideę termomodernizacji, jako jeden z najlepszych i najprostszych sposobów ograniczających smog. W ramach naszej kampanii planujemy wykorzystać narzędzia trafiające również do młodych osób, m.in. zorganizujemy konkursy w mediach społecznościowych, zrealizujemy film animowany w 3D i przygotujemy wywiady z ekspertami, które przeprowadzi nasza ambasadorka Omenaa Mensah. – mówi Dariusz Stachura, Prezes Termo Organiki, największego producenta styropianu w Polsce. – Tylko zwiększenie świadomości obywateli i w następstwie nacisk na decydentów spowoduje systemowe rozwiązania m.in. skuteczne programy wspierające działania termomodernizacyjne w obszarze budynków jednorodzinnych.

Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. Jednocześnie ok. 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około 3,5 milionów kotłów węglowych. Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe, wyeksploatowane, cechujące się niską efektywnością spalania i wysoką emisją szkodliwych substancji będących głównym źródłem smogu. Budynki wybudowane przed 1989 rokiem z reguły nie posiadają żadnej izolacji termicznej. Zaledwie 1% wszystkich budynków w Polsce można uznać za energooszczędne, przede wszystkim te, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat. Dane m.in. Ministerstwa Środowiska jednoznacznie wskazują, że indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych odpowiada za 40% emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 78% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu. Termomodernizacja to jeden z najbardziej efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych sposobów ograniczających smog na terenie naszego kraju.

Kampania społeczna - termomodernizacja to najlepszy sposób na ograniczenie smogu, infografikaRaport oraz informacje na temat kampanii dostępne są na stronie www.termoorganika.pl.

Udostępnij ten wpis

Post Comment