Aktywność SIPUR – podsumowanie III kwartału 2018

W III kwartale 2018 roku Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR “SIPUR” uczestniczył w kilku istotnych wydarzeniach branżowych, jak Dzień Budowlanych, organizowany przez Związek Zawodowy Budowlani, a także konferencjach naukowych. Podczas spotkania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przedstawiciel Związku – wraz z przedstawicielami innych ogranizacji, samorządów i firm – podpisał deklarację przystąpienia do programu „Dostępność Plus”.

dni budowlanych logoDZIEŃ BUDOWLANYCH, 26 września, Warszawa

Centralne obchody Dnia Budowlanych 2018 w których uczestniczył przedstawiciel „SIPUR” odbywały się pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Organizowane przez Związek Zawodowy Budowlani spotkania branży są dobrą okazją do wymiany poglądów na temat kondycji i przyszłości budownictwa w Polsce. Stwarzają możliwość pogłębienia integracji ludzi związanych z budownictwem i szczerej wymiany poglądów.

Dzień Budowlanych, 26 września 2018 r. Fot. SIPUUR
Dzień Budowlanych, 26 września 2018 r. Fot. SIPUR

64. KONFERENCJA NAUKOWA KOMITETU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ KOMITETU NAUKI POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA, 16-20 września, Krynica Górska

Jednym ze sponsorów kolejnej edycji Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa był związek „SIPUR”. W tym roku spotkanie w Krynicy odbyło się dzięki  współpracy Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej, Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Funkcję bezpośredniego organizatora pełnił Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Tradycyjnie konferencja składała się z dwóch części: problemowej (inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania) i ogólnej (m.in. budownictwo ogólne, fizyka budowli, geotechnika, inżynieria komunikacyjna, inżynieria materiałów budowlanych, inżynieria przedsięwzięć budowlanych, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, mechanika konstrukcji i materiałów, budownictwo hydrotechniczne).

 

energodom 2018 logoXIII Konferencja ENERGODOM, 11 – 13 września 2018, Kraków

„SIPUR” był jednym ze sponsorów kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „ENERGODOM”, której organizatorem była w tym roku Politechnika Krakowska. Zasadniczym tematem konferencji organizowanych od roku 1991 są zagadnienia związane z obniżaniem energochłonności polskiego budynków, a także szeroko rozumiana fizyka budowli. Głównym hasłem tegorocznego spotkania były budynki o zerowym i niemal zerowym zużyciu energii, zarówno nowo wznoszone jak i będące wynikiem radykalnej i kompletnej termomodernizacji budynków istniejących. Budynki niskoenergetyczne są szczególnie wrażliwe na niewielkie nawet błędy projektowe i wykonawcze. Dlatego w Polsce istnieje szczególnie duża potrzeba wymiany doświadczeń w tym zakresie oraz propagowania dobrych praktyk.

Konferencja naukowa ENERGODOM 2018, 11-13 września 2018 r.
Konferencja naukowa ENERGODOM 2018, 11-13 września 2018 r. Fot. SIPUR

 

dostepni logo„DOSTĘPNOŚĆ PLUS”, 11 września 2018, Warszawa

Przedstawiciel Związku uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podczas którego kolejne organizacje, samorządy i firmy podpisały deklarację przystąpienia do programu „Dostępność Plus”.

Deklarację przystąpienia do programu „Dostępność Plus” w imieniu Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR pdpisał Maciej Kbanek, Prezes Związku.
Deklarację przystąpienia do programu „Dostępność Plus” w imieniu Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR “SIPUR” podpisał Maciej Kubanek, Prezes Zarządu Związku. Fot. SIPUR

Program ten dotyczy wszystkich obywateli, w tym szczególnie osób starszych i z niepełnosprawnościami. Jest działaniem wspólnym, ponad sektorowym, zaplanowanym na wiele lat, dotykającym bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli. Obejmuje szereg istotnych obszarów takich jak: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. 14 marca br. podczas oficjalnej inauguracji tego programu przez przedstawicieli ministerstwa, „SIPUR” poparł zaprezentowane założenia i cele.

Prezentacje o charakterze edukacyjnym dla przyszłych profesjonalistów branży budowlanej

Ze względu na letnią przerwę przedstawiciele związku nie spotykali się ze studentami  wyższych uczelni. Wszystkich nauczycieli akademickich zainteresowanych przeprowadzeniem  prezentacji pt. „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ” prosimy o kontakt. Podczas prezentacji są omawiane technologie wytwarzania poliuretanu, jego budowa i odmiany, a także rodzaje i parametry wyrobów z poliuretanu przeznaczonych do izolacji cieplnej w budownictwie.

Źródło: www.sipur.pl

Udostępnij ten wpis

Post Comment