Hydroizolacja fundamentów domu

Poprawne zaizolowanie fundamentów i ścian fundamentowych przed oddziaływaniem wilgoci, zawartej w gruncie oraz wody opadowej ma ogromne znaczenie dla trwałości domu i jego  energooszczędności.

 

Izolacje fundamentu. Fot. Weber
Izolacja fundamentu. Fot. Weber

Warunki gruntowe są bardzo istotne dla posadowienia budynku i jego późniejszego uszczelnienia (a co za tym idzie trwałości), dlatego przed budową powinniśmy wykonać badanie gruntu. Jest to podstawa do doboru optymalnego rozwiązania hydroizolacji fundamentów.

Pierwszą warstwą chroniącą dom przed wilgocią z gruntu jest pozioma izolacja przeciwwodna. Wykonuje się ją na fundamentach, przed postawieniem na nich ścian fundamentowych.

 

Izolacja pozioma

Chroni mur przed tzw. podciąganiem kapilarnym, czyli zasysaniem w górę wody przez mur. To zjawisko można zaobserwować w starych domach, w których izolacji poziomej nie zrobiono – na ścianach elewacyjnych i wewnętrznych widoczne są mokre plamy, a z czasem mury kolonizują trudne do wytępienia grzyby i pleśnie. Aby temu zapobiec, na styku fundamentów i ścian fundamentowych oraz między fundamentem a ścianami zewnętrznymi układa się poziomą warstwę odcinającą wilgoć. Można ją wykonać z gotowych mineralnych zapraw uszczelniających (np. weber.tec 824), które nakłada się na fundamenty cienkimi warstwami (nie powinny być grubsze niż 1 mm każda, aplikuje się minimum dwie warstwy).

 

Fot. Weber
Fot. Weber

Izolacja pionowa

Dotyczy ścian fundamentowych i powinna być dostosowana do warunków wodnych panujących na działce. Przy przepuszczalnych gruntach i niskim poziomie wód gruntowych wystarczy lekka izolacja z dyspersyjnej masy bitumicznej.

  • Do wykonania izolacji typu lekkiego można zastosować dyspersyjne masy bitumiczne, np. webertec bitumal. Należy pamiętać, aby grubość warstwy po wyschnięciu wynosiła minimum 1 mm.
  • Na cięższych glebach i przy większej wilgotności gruntu stosuje się np. bitumiczne masy uszczelniające, jak weber.tec Superflex 10. W przypadku hydroizolacji typu średniego minimalna grubość warstwy po wyschnięciu to 3 mm. Izolacja typu ciężkiego po wyschnięciu musi mieć grubość warstwy minimum 4 mm.

Masy bitumiczne tworzą bezspoinowe warstwy odcinające fundamenty od wilgoci pochodzącej z gruntu oraz wody opadowej. Nakłada się je za pomocą pędzla, pacy, wałka lub natryskowo w przynajmniej dwóch warstwach. Ważne jest zachowanie odpowiedniej przerwy między aplikacjami kolejnych warstw, by nałożony już preparat zdążył wyschnąć.

Przed nałożeniem preparatów bitumicznych, ściany trzeba zagruntować środkiem zalecanym przez producenta masy hydroizolacyjnej (np. weber.tec 901 lub rozcieńczony wodą weber.tec bitumal).

O skuteczności wykonanej hydroizolacji w dużym stopniu decyduje grubość naniesionej warstwy. Dlatego trzeba dokładnie kontrolować grubość aplikowanej warstwy. Ułatwieniem mogą być specjalne narzędzia, jak paca z dystansami lub wtopienie w pierwszą warstwę siatki zbrojącej.

https://www.pl.weber/fundamenty

 

Udostępnij ten wpis

Post Comment