System Nowoczesne SILIKATY

Wyroby wapienno-piaskowe zwane również silikatami znane były na polskim rynku budowlanym już w okresie międzywojennym. W latach siedemdziesiątych przeżyły swój największy rozwój, ale potem wraz z recesją ich znaczenie znacząco się zmniejszyło. Dziś wracają do łask, ciesząc się coraz większym zainteresowaniem inwestorów i projektantów, poszukujących rozwiązań spełniających jednocześnie wszystkie wymagania zarówno określone prawem jak również stawiane przez użytkowników.

Producenci silikatów odnotowują od kilku lat stały wzrost zapotrzebowania na swoje wyroby, niezależnie od koniunktury w budownictwie. Jest to najlepszy dowód na to, że wyroby wapienno-piaskowe mają dużą szansę zyskać w Polsce podobne znacznie i uznanie jakie mają w takich krajach jak Niemcy czy Holandia.

Analizując potrzeby inwestorów i wykonawców, śledząc obowiązujące przepisy prawne oraz doświadczenia producentów krajowych i zagranicznych, w ramach Grupy SILIKATY opracowano System Nowoczesne SILIKATY.

Ściany dwuwarstwowe - System Nowoczesne SILIKATY

Przekrój ocieplonej ściany zewnętrznej

System, który pozwala zarówno projektantom jak i wykonawcom wznosić budynki spełniające nie tylko wszystkie wymagania podstawowe, ale również dający możliwość zarówno przyspieszenia realizacji jak i obniżenia kosztów inwestycji. Szczególnie warte podkreślenia są takie właściwości jak:

 1. wysoka wytrzymałość pozwalająca na wznoszenie kilkunastopiętrowych budynków murowanych bez konieczności stosowania żelbetowych wzmocnień,
 2. bardzo dobra izolacyjność akustyczna, wynikająca z dużej masy powierzchniowej ścian,
 3. wysoka odporność ogniowa, pozwalającą spełnić najwyższe wymagania w tym zakresie,
 4. spełnienie – w połączeniu z zewnętrznym systemem ocieplenia –wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii w zimie jak i ochrony przed upałem w lecie,
 5. duża szczelność ścian,
 6. wysoka trwałość; zgodnie z postanowieniami odpowiednich norm silikaty mogą być stosowane bez ograniczeń zarówno w środowisku silnie mokrym wewnątrz i na zewnątrz z występującym mrozem i środkami odladzającymi jak i w nieagresywnym gruncie i wodzie,
 7. spełnienie wymagań estetycznych inwestorów i architektów; gładka i równa ściana daje możliwość różnorodnego wykończenia: mur elewacyjny, otynkowany lub jako mocne i trwałe podłoże do zamocowania warstwy elewacyjnej.

System Nowoczesne SILIKATY to nie tylko przemyślany asortyment produktów pasujących do siebie i pozwalających wybudować wszystkie ściany w budynku, ale również instrukcje i wytyczne dla projektantów oraz wykonawców. Wiele badań, zarówno produktów jak również ścian z nich wykonanych, przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach, wdrożona kontrola jakości w zakładach Grupy SILIKATY oraz dobra współpraca z autorytetami i fachowcami pozwala nam być cenionym partnerem na każdym etapie realizowanych w naszym systemie inwestycji.

System NOWOCZESNE SILIKATY to:

 1. elementy podstawowe: moduł długości 25 cm, wysokość 22cm oraz szerokość elementów murowych odpowiadająca najczęściej wykonywanym grubościom ścian.
 2. elementy uzupełniające: połówkowe, wyrównawcze, pustaki wentylacyjne czy nadproża zespolone.
 3. narzędzia ułatwiające wykonywanie muru: kielnie oraz skrzynki do nanoszenia zaprawy o szerokościach odpowiadających szerokości muru.
 4.  zaprawy do murowania na tradycyjnej oraz na cienkowarstwowej spoinie zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.
Ściany dwuwarstwowe - System Nowoczesne SILIKATY

SILIKAT 1/2 N24
Ściany dwuwarstwowe - System Nowoczesne SILIKATY

SILIKAT NW24
Ściany dwuwarstwowe - System Nowoczesne SILIKATY

SILIKAT N12

Jak zastosować poszczególne elementy systemu Nowoczesne SILIKATY?

Wymiary ścian
Podstawowa wysokość elementu murowego (22cm) oraz możliwość zastosowania elementów wyrównawczych (SILIKAT NW o wysokości 10 cm) pozwala na proste wykonanie wszystkich powszechnie spotykanych wysokości ścian. Element SILIKAT NW możemy również wykorzystać przy wykonywaniu nadproży zespolonych.

Ściany dwuwarstwowe - System Nowoczesne SILIKATY

Aby ułatwić wykonanie muru najlepiej wykonywać go w module długości 25 cm i stosować wraz z bloczkami podstawowymi (SILIKAT N) również połówkowe SILIKAT 1/2N. Pozwala to uniknąć w znacznym stopniu docinania elementów na budowie oszczędzając czas i pieniądze.

Wiązanie elementów w murze.
Przy murowaniu wszystkich warstw należy bezwzględnie przestrzegać normowych zasad wykonywania konstrukcji murowych . Jedną z podstawowych jest stosowanie prawidłowych wiązań elementów murowych. Zgodnie z normą spoiny pionowe w kolejnych warstwach muszą się mijać, co najmniej o 0,4 wysokości elementu murowego. W systemie Nowoczesne SILIKATY to przesunięcie wynosi min. 88 mm.

Większość elementów murowych w Systemie Nowoczesne SILIKATY ma profilowane powierzchnie czołowe. Pióra i wpusty umożliwiają wykonywanie murów z niewypełnionymi zaprawą spoinami pionowymi. Jednak to duże ułatwienie pociąga za sobą konieczność przestrzegania kilku ważnych zasad: bezwzględne wykonywanie prawidłowych wiązań w poszczególnych warstwach muru (minimum 0,4 wysokości zastosowanych elementów), szerokości pionowej szczeliny nie może przekraczać 2 mm. Jeżeli powstanie większa należy wypełnić ją zaprawą. Jeżeli mur wykonywany jest z elementów z piórami i wpustami oraz na cienkiej spoinie koniecznym może się okazać ułożenie zbrojenia w niektórych spoinach. Ale na pewno w znacznie mniejszej ilości niż ma to miejsce w ścianach wykonywanych z innych „słabszych” materiałów budowlanych.

Jaka zaprawa?

W normie mur zdefiniowany jest jako materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych (cegieł, bloczków itd.) ułożonych w określony sposób i połączonych ze sobą odpowiednio dobraną zaprawą murarską. Niestety bardzo często zarówno projektanci jak i wykonawcy zapominają o tym jak ważny jest dobór odpowiedniej zaprawy. Dlatego w ofercie Grupy SILIKATY znajdują się zaprawy do wykonywania zarówno tradycyjnych jak i cienkich spoin o właściwościach dopasowanych do silikatów. Prawidłowe zastosowanie tych zapraw pozwoli na uniknięcie wielu problemów.

Technologia produkcji silikatów pozwala na wykonanie bloczków silikatowych z bardzo dużą dokładnością wymiarów +/- 1 [mm]. Dzięki temu do wykonywania murów można stosować zaprawy cienkowarstwowe, pod warunkiem większej staranności w wykonawstwie i przestrzeganiu kilku zasad – dokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy muru, usuwanie pyłu zmiotką, zwilżenie wodą bardzo suchych wyrobów itd. Szczegółowe wytyczne  wykonawcze murów w Systemie Nowoczesne SILIKATY są zamieszczone w jednym z bezpłatnych wydawnictw.

Nadal często stosowane są zaprawy tradycyjne. Należy, z założenia, stosować zaprawy cementowo-wapienne i unikać jakichkolwiek dodatków. Stosowanie zapraw cementowych powinno być ograniczone do wyjątkowych ściśle określonych w projekcie fragmentów muru.

Elementy pełne i drążone

Elementy murowe systemu NOWOCZESNE SILIKATY występują jako pełne i drążone. Najczęściej stosowane są silikaty drążone, które posiadają mniejszą masę w stosunku do silikatów bez drążeń. Mimo, że ich masa jest mniejsza, to i tak posiadają nadal wysoką wytrzymałość oraz pozwalają na wybudowanie ścian o odpowiednim poziomie izolacyjności akustycznej. Zastosowanie silikatów pełnych można ograniczyć do ścian gdzie wymagana jest bardzo wysoka nośność (np. dolne warstwy kilkunastokondygnacyjnych budynków) albo podwyższona izolacyjność akustyczna.

Ściany konstrukcyjne

Podstawowe grubości konstrukcyjnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych wynoszą 25, 24 i 18 cm. Stosując grubość 18 cm możemy znacząco powiększyć powierzchnię użytkową wznoszonego budynku, oraz zmniejszyć grubość ściany zewnętrznej. Mimo to ściana nadal posiada duży zapas nośności, oraz spełnia wszystkie inne wymagania przepisów prawa budowlanego. Norma murowa dopuszcza również projektowanie i wykonywanie silikatowych ścian konstrukcyjnych o grubościach 15 i 12 cm
Silikatowe elementy murowe do ścian o grubości powyżej 15 cm, mają wnęki (uchwyty i podchwyty) montażowe ułatwiające przenoszenie i ustawianie elementów w murze. Przydatne są one nie tylko przy przenoszeniu ręcznym, ale również przy wykorzystaniu specjalnych chwytaków (również będących elementem systemu), bądź mini dźwigów.

Ściany międzymieszkaniowe

Jedną z najważniejszych zalet ścian z silikatów jest ich wysoka izolacyjność akustyczna. Praktycznie tylko z silikatów można wymurować jednowarstwowe ściany murowane spełniające wymagania stawiane przed ścianami międzymieszkaniowymi. W systemie Nowoczesne SILIKATY są elementy SILIKAT A pozwalające na wybudowanie mieszkania o znacznie podwyższonym standardzie akustycznym.

Ściany dwuwarstwowe - System Nowoczesne SILIKATY

SILIKAT A
Ściany dwuwarstwowe - System Nowoczesne SILIKATY

SILIKAT PW

Ściany działowe

Podstawowe grubości ścian działowych to 12 i 8 cm.

Ściany elewacyjne
Warstwy elewacyjne ścian szczelinowych mają 12 lub 9 cm. Elewacja to jeden z najważniejszych elementów budynku. Po pierwsze stanowi tarczę ochronną przed czynnikami atmosferycznymi oraz uderzeniami mechanicznymi. Dlatego powinna być wykonana z materiału o dużej odporności na promieniowanie UV, wszelkie zanieczyszczenia, jakie mogą znaleźć się w powietrzu i mogące wniknąć w strukturę materiału elewacyjnego, posiadać odporność na duże wahania temperatury oraz dużą trwałość. Drugie, równie ważne wymaganie, jakie stawia się elewacji to jej estetyczny wygląd i architektoniczne wkomponowanie w bryłę budynku.
Spośród wielu możliwości wykonania ściany zewnętrznej najbardziej racjonalnym rodzajem ściany jest ściana trójwarstwowa, z zastosowaniem cegły silikatowej jako osłony ocieplenia i warstwa zewnętrzna. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko trwałość na wiele lat, ale i estetyczny wygląd. Takiej elewacji praktycznie się nie odnawia.

Ściany piwnic

Nie każdy materiał ścienny może znaleźć tu zastosowanie. W praktyce budowlanej przyjęło się stosowanie bloczków betonowych, ale znacznie lepszym i coraz częściej stosowanym rozwiązaniem są bloczki silikatowe pełne. Mają one stosunkowo niską nasiąkliwości i wysoką odporność na korozję biologiczną. Oczywiście, tak jak każdy inny materiał trzeba je odpowiednio zabezpieczyć, przed wilgocią.

Kanały wentylacyjne

Kolejny element uzupełniający to SILIKAT PW. Jest element z otworem Ф160 [mm]. Dzięki tak dużej średnicy, można jednym kanałem wentylować standardowej wielkości pomieszczenia. Poza tym można wykorzystać taki kanał do przeprowadzenia izolowanych rur systemów grzewczych, bądź wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła. Należy jednakże pamiętać o tym, aby pion wentylacyjny połączyć łącznikami z sąsiadującymi blokami silikatowymi, aby zapobiec zarysowaniom ścian.

Nadproża

W systemie Nowoczesne SILIKATY najkorzystniejszym sposobem wykonania nadproży są nadproża zespolone – kolejny element uzupełniający. Składają się one ze zbrojonych prefabrykatów umieszczanych bezpośrednio nad otworem, w strefie rozciąganej muru oraz ze strefy ściskanej, którą stanowi mur zespolony zaprawą z prefabrykatami. Szczegółowe wskazówki dotyczące wykonania nadproży zespolonych zawarte są w wytycznych wykonawczych systemu Nowoczesne SILIKATY.

Ściany dwuwarstwowe - System Nowoczesne SILIKATY

Wytyczne projektowania i wykonywania

Bardzo ważnym elementem każdego systemu są instrukcje jego stosowania. Pomimo, że system Nowoczesne SILIKATY jest bardzo prosty zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie zaleca się zapoznanie się zarówno projektantów jak i wykonawców oraz użytkowników z materiałami technicznymi Grupy SILIKATY. Katalog Techniczny zawiera informacje o wszystkich wyrobach wraz z ich parametrami. Inne materiały to Wytyczne projektowania, Wytyczne Wykonawcze, Wytyczne projektowania i wykonywania ścian wypełniających, Katalog Nakładów Rzeczowych. Stosowanie przemyślanych, systemowych rozwiązań daje pewność spełnienia założeń. Daje pewność właściwego zastosowania poszczególnych elementów i optymalnego wykorzystania ich wszystkich dobrych i bardzo dobrych właściwości. Zastosowanie nawet najlepszego materiału, ale w nieprawidłowy sposób może niestety doprowadzić do rozczarowań.

Udostępnij ten wpis

Post Comment