Ochrona przed hałasem w systemie Nowoczesne SILIKATY

Budynki powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby spełniały wszystkie wymagania podstawowe takie jak: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, higiena zdrowie i ochrona środowiska, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona przed hałasem, oszczędność energii i ochrona cieplna. Spośród wymagań zawartych w Prawie Budowlanym i Dyrektywie UE oraz odpowiednich normach projektanci i wykonawcy mają największe problemy ze spełnieniem, tych które związane są z ochroną przed hałasem. Należy również zaznaczyć, że Polskie wymaganie normowe R?A1 ? 50 dB dla ścian międzymieszkaniowych (PN-B-02151-3:1999) jest jednym z najniższych w Europie.

Ściany dwuwarstwowe - Ochrona  przed hałasem w systemie Nowoczesne SILIKATY

Silikatowy element murowy SILIKAT APLUS

System Nowoczesne SILIKATY, a izolacyjność akustyczna

W ofercie Grupy SILIKATY znajdują się elementy murowe, które pozwalają na wzniesienie wszystkich rodzajów ścian spełniających z dużym zapasem bezpieczeństwa wymagania wynikające z przepisów i norm. Na szczególną uwagę zasługuje silikatowy element murowy SILIKAT APLUS, przeznaczony do wznoszenia jednowarstwowych ścian murowanych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Parametry zawdzięcza specjalnemu doborowi surowców i technologii produkcji. Wartość wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej dla ściany wewnętrznej w przypadku zastosowania SILIKATU APLUS grubości 18cm wyniesie nie mniej niż R`A1 = 53dB– czyli więcej niż wymagane R`A1? 50. Wykonując z elementów murowych silikatowych ścianę grubości 25cm można osiągnąć izolacyjność akustyczną na poziomie R?A1 ok. 57 dB. W Tabeli 1 przedstawiono parametry techniczne SILIKATu APLUS, a w tabeli 2 parametry techniczne ścian wykonanych z SILIKATu APLUS.

Tabela 1: Parametry techniczne SILIKATu APLUS

Element murowy pełny SILIKAT APLUS Jednostka miary Wartości deklarowane
Wymiary L x B x H mm 250 x 180 x 220
Kategoria odchyłek wymiarowych mm TLM
Klasa gęstości 2,0
Absorpcja wody % < 16
Grupa elementów murowych 1
Masa wyrobu kg 19,7
Klasa wytrzymałości na ściskanie MPa 20, 25, 30
Reakcja na ogień A1

Tabela 1: Parametry techniczne ścian wykonanych z SILIKATu APLUS

Element murowy pełny SILIKAT APLUS ? 18cm Jednostka miary Wartości
Rw (C, Ctr) dB 58 (-1, -4)
RA1 dB 57
RA1R dB 55
Klasyfikacja odporności ogniowej min REI 240
Masa ściany bez tynku kg/m2 363

Ściana konstrukcyjna z SILIKATu APLUS

Bardzo wysoka wytrzymałość ścian z silikatów pozwala na wznoszenie nawet kilkunastopiętrowych budynków bez jakichkolwiek wzmocnień żelbetowych. Wykonanie ściany międzymieszkaniowej z SILIKATu APLUS grubości 18cm pozwala na spełnienie bez problemu wymagania nie tylko izolacyjności akustycznej ale również odporności ogniowej. Ściana nieotynkowana wykonana z SILIKATu APLUS wytrzymuje pod pełnym obciążeniem bezpośrednie oddziaływanie ognia przez 4 godziny.

W przypadku ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej wykonanej z SILIKATU A lub SILIKATU A PLUS, nie ma dodatkowych wymagań co do grubości nakładanego tynku, wystarczy tynk gipsowy grubości 10mm, a ścianę można wymurować zarówno na zaprawie zwykłej lub do cienkich spoin. Ściana z silikatów jest bardzo dobrym podłożem do mocowania kołków i kotew, które przenoszą znaczne obciążenia.

Ściana wypełniająca z SILIKATu APLUS

Czasami z różnych powodów konieczne jest wykonanie w budynkach ścian wypełniających, przed którymi stawiane są wysokie wymagania izolacyjności akustycznej. W przypadku gdy ściana wypełniająca jest ścianą międzymieszkaniową, przy projektowaniu, a później wykonaniu uwagę na szereg czynników, które mogą przyczynić się do obniżenia izolacyjności akustycznej. Ważne jest zastosowanie specjalnego systemowego wypełnienia szczeliny pomiędzy stropem a ścianą. Wykorzystanie technologii wykonania ścian wypełniających w systemie Nowoczesne SILIKATY pozwala nie tylko na spełnienie wymagań dotyczących ochrony przed hałasem, ale równocześnie zapewnia klasę odporności ogniowej EI120. Podstawowym błędem jest projektowanie konstrukcji szkieletowych bez rozwiązywania szczegółów połączeń, z założeniem zbyt dużych ugięć stropów itd., co stwarza niebezpieczeństwo pojawienia się mostków akustycznych. W sytuacji, kiedy ugięcia stropów przekraczają wartości dopuszczalne ze względu na odporność ściany na zarysowania, konieczne jest zastosowanie indywidualnych rozwiązań. Dział doradztwa technicznego Grupy SILIKATY pomaga znaleźć optymalne rozwiązania.

Ściany dwuwarstwowe - Ochrona  przed hałasem w systemie Nowoczesne SILIKATY

Rysunek 1. Szczegół wykonania szczeliny podstropowej

W systemie Nowoczesne SILIKATY można wykonać rozdzielającą ścianę wypełniającą spełniającą jednocześnie wymagania ochrony ogniowej oraz ochrony przed hałasem. Na rysunku 1 przedstawiono rozwiązanie szczeliny podstropowej, które spełni wymagania akustyczne oraz przeciwpożarowe stawiane ścianie międzymieszkaniowej w budynku.

Na izolacyjność akustyczną pomiędzy pomieszczeniami bardzo duży wpływ mają nie tylko parametry przegrody rozdzielające te pomieszczenia ale również:

  • materiał i sposób wykonania połączeń pomiędzy ścianą rozdzielającą i stropami
  • sposób wykonania połączeń pomiędzy ścianą rozdzielającą i stropami,
  • jakość wykonawstwa.

Budynki wykonane z silikatów ze ścianami z SILIKATu APLUS rozdzielającymi akustycznie pomieszczenia, są najbardziej odporne na błędy wykonawcze, a jednocześnie dają najlepsze parametry izolacyjności akustycznej.

Tabela 3. Porównanie wartości poprawki Ka dla różnych ścian

Ściany dwuwarstwowe - Ochrona  przed hałasem w systemie Nowoczesne SILIKATY
Ś ciana rozdzielająca pomieszczenia
z SILIKATU APLUS (grubości 18cm) jako ściana konstrukcyjna; ściana obustronnie pokryta tynkiem grubości 10mm. Wartości poprawki Ka określającej wpływ bocznego przenoszenia dźwięku na wartość wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej R?A1 = RA1R ? Ka [dB]
Ściana zewnętrzna: Sposób połączenia ściany rozdzielającej z zewnętrzną: Uwagi:
sztywny węzeł murarski połączenie na styk z łącznikiem
Wg Poradnika ITB 406/2005(przyjęto założenie zaokrąglania wartości Kado liczb całkowitych) Na podstawie komputerowego programu obliczeniowego Obliczenia programem wykonano dla takich samych założeń jak w Poradniku ITB. Wartości Ka w zależności od długości ściany rozdzielającej (od 3 do 6 m)
z betonu komórkowego 400 grubości 40 cm 3 do 2 dB 2,7 do 1,8 dB 6,7 do 4,5 dB
z betonu komórkowego 500 grubości 24 cm z ociepleniem 3dB 3,4 do 2,3 dB 9,0 do 6,6 dB
z pustaków ceramicznych grubości 25 cm z ociepleniem brak danych 8,4 do 4,6 dB 14,3 do 8,1 dB Na wielkość Ka bardzo znaczący wpływ ma układ drążeń pustaków
z SILIKATów N18 3 do 2 dB 2,4do1,6dB 4,6 do 3,1 dB Przy połączeniu w którym ściana wewnętrzna przecina ścianę zewnętrzną Ka = 1

Zawarte w tabeli 3 wartości poprawki Ka pokazują jednoznacznie na przewagę budynków wykonanych całkowicie w technologii murowanej z wszystkimi ścianami z silikatów. Mieszanie materiałów prowadzi nie tylko do problemów z ochroną przed hałasem, ale również jest najczęściej przyczyną zarysowań ścian w budynkach.

Informacje teleadresowe

Grupa SILIKATY
Infolinia: 0 801 573 577
e-mail: grupasilikaty@grupasilikaty.pl
www.grupasilikaty.pl

Udostępnij ten wpis

Post Comment